‘ABN AMRO is echt een inclusieve werkgever’

‘ABN AMRO is echt een inclusieve werkgever’

Door vroeggeboorte en daaropvolgende medische fout leeft Sven Romkes met een viervoudige beperking. Desondanks heeft hij een volwaardige baan bij de afdeling Diversity & Inclusion van ABN AMRO. ‘Andere afdelingen vragen mij geregeld of ik geen gehandicapte weet voor hun vacatures.’

 

‘Nadat ik veel te vroeg geboren was, is mij per abuis mij geen zuurstof maar perslucht toegediend. Daardoor is de rechterkant van mijn hersenen, de besturingshelft, helemaal dood. Ik heb nu bijvoorbeeld geen enkel richtinggevoel. Door de hersenbeschadiging heb ik spasmen en ontbreekt in mijn rechterhand de fijne motoriek. Ook heb ik te korte spieren, waardoor mijn knieën inmiddels zijn versleten. Vanaf mijn 17de heb ik een rolstoel, lopen doe ik nauwelijks meer.  En tot slot heb ik een verminderde longfunctie. Deze vier beperkingen vallen onder de noemer spastische tetraplegie.’

 

CAP100

‘Dankzij een zeer betrokken lerares heb ik de reguliere lagere school kunnen doen. Daarna mavo, mbo marketingcommunicatie en een aantal hbo-certificaten. Na een korte carrière in het basisonderwijs kwam ik terecht bij Zorgbelang Drenthe. Daar heb ik me opgewerkt van kopie-assistent tot hoofd communicatie van Zorgbelang Groningen, Friesland en Drenthe. Een soort american dream haha. Toen de subsidie teruggedraaid werd en ik maar 20 uur overhield, ben ik om me heen gaan kijken. Op een bijeenkomst van IBM kwam ik via Lucile Werner - je weet wel, van Lingo - in contact met CAP100. Deze stichting maakt zich sterk voor het toegankelijker maken van de arbeidsmarkt voor mensen met een handicap. Via CAP100 heb ik gesolliciteerd bij ABN AMRO, een van de tien multinationals die het project actief ondersteunen.’

 

Volwaardig salaris

‘Ik ben aangenomen op de afdeling Diversity & Inclusion. Een volwaardige baan, met een volwaardig salaris. Samen met twee collega’s heb ik de taak het diversiteitsbeleid binnen de bank vorm te geven. Ja, dat valt onder de vlag van maatschappelijke verantwoord ondernemen, maar de intrinsieke motivatie komt vanuit de bank zelf: het personeel moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Om dat te bereiken zijn vijf doelgroepen geformuleerd die we binnen willen halen: gender, biculturelen, mensen met een beperking, LGBT (oftwel lesbians, gay, bisexuals en transsexuals) en ouderen. Het is officieel een baan voor een jaar, maar we zijn bezig het beleid voor de komende vier jaar uit te zetten. Ik hoop op verlenging om dat beleid zelf te kunnen implementeren. En omdat ik het erg naar mijn zin heb.’

 

Jobcoach

‘Ik heb geen aanpassingen op de werkplek nodig en het ABN AMRO-kantoor is megatoegankelijk; ik kan overal komen met mijn rolstoel. Ik heb wel een jobcoach, die me helpt bij planning en organisatie, energie en balans en mijn toekomstperspectief. Ik heb nogal eens problemen het overzicht te houden en door een overschot aan ideeën neem ik soms teveel hooi op mijn vork. Mensen vinden mijn aanwezigheid geweldig, andere afdelingen vragen bij een vacature of ik nog geschikte gehandicapten weet. Van de 5000 medewerkers hebben nu dertig mensen een lichamelijke handicap. Ik durf te zeggen dat ABN AMRO echt een inclusieve werkgever is.’

Voor meer informatie over werk en dagbesteding, bezoek de volgende sites: