Home

Meedoen met een beperking? Ja, het kan!

 

Mensen met een handicap of chronische ziekte moeten gewoon kunnen meedoen aan de maatschappij. Daarover is bijna iedereen het eens. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan worden mensen met een beperking toch vaak buitengesloten. Soms uit onwil maar veel vaker nog uit onkunde.

 

Goede voorbeelden

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en het Platform Verstandelijk Gehandicapten zijn daarom begonnen met het publiceren van goede voorbeelden, met als motto Ja, het kan! De voorbeelden tonen aan dat rekening houden met de wensen van mensen met een beperking heel goed mogelijk is.

 

We hopen dat de voorbeelden u zullen inspireren om ook het verschil te gaan maken.

 

 

De campagne Ja, het kan! wordt financieel gesteund door het Revalidatiefonds.