Over ons en contact

De samenwerkingspartners

 

CG-Raad

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad is een samenwerkingverband van bijna 200 patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De CG-Raad behartigt de collectieve belangen voor mensen met een chronische ziekte of lichamelijke handicap. Centraal in alle activiteiten staat het realiseren van een samenleving, waaraan mensen met een beperking als volwaardig burger deelnemen. Op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

 

De CG-Raad zal in september van 2013 gaan fuseren met Platform VG (Verstandelijk Gehandicapten) en werkt er al veel mee samen. Zoals bij deze site.
 

Platform VG

Platform VG (verstandelijk gehandicapten) is de koepel van organisaties voor belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en vertegenwoordigers. Landelijke cliëntenorganisaties en ouderverenigingen zijn aangesloten bij Platform VG. Platform VG zet zich in de voor de collectieve belangenbehartiging, terwijl de aangesloten organisaties de individuele belangen van hun leden behartigen.  Gezamenlijk wordt gewerkt aan één missie: een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het dagelijks leven is de basis en inspiratiebron. Daarom zoekt Platform VG altijd verbinding met de mensen om wie het gaat: mensen met een beperking, het sociale netwerk, zorgprofessionals en vrijwilligers.

 

September 2013 fuseren Platform VG en CG-Raad met als doel nog krachtiger op te komen voor de belangen van mensen met een beperking.

 

Revalidatiefonds

Het Revalidatiefonds zet zich in om de positie van mensen met een handicap of chronische ziekte te verbeteren en stimuleert de deelname aan het alledaagse leven!

 

Deze site is met financiële steun van het Revalidatiefonds tot stand gekomen.

 

 

 

 

 

 

 

CG Raad
Churchilllaan 11 
3527 GV Utrecht 
(030) 291 66 00
www.cg-raad.nl 

 

Platform VG
Churchilllaan 11 
3527 GV Utrecht 
(030) 27 27 300

www.platformvg.nl

 

Revalidatiefonds
J.F. Kennedylaan 99 
3981 GB Bunnik
(030) 657 20 22
www.revalidatiefonds.nl