Onderwijs en aansluiting bij het bedrijfsleven

Onderwijs en aansluiting bij het bedrijfsleven

 

Jarno heeft zijn draai in het leven helemaal gevonden. Onlangs haalde hij op De Brug in Almelo niveau 1 van de agrarische opleiding. Hij werkt nu vier dagen in de week bij een hoveniersbedrijf. Naast Jarno heeft zijn baas alleen af en toe stagiairs in dienst. Jarno geniet zichtbaar van deze één-op-één begeleiding.

 

Tuinieren is altijd al zijn passie geweest. Maar omdat hij als kind soms wel 30 epileptische aanvallen per dag had, en vaak op zijn hoofd was gevallen, leek die droom niet haalbaar. 'Ik had nooit gedacht dat ik zover zou kunnen komen. Met hulp van school en mijn ouders is het toch gelukt. Die onvoorwaardelijke steun blijft voor mij wel noodzakelijk. Ik doe nu zelfs één dag in de week de vervolgopleiding. Ik heb een jaarcontract, ik verdien, en heb uitzicht op een vast contract!'

 

De Brug
De Brug heeft deze baan voor hem gevonden. Directeur van De Brug, Arjo van der Weerd legt uit hoe hun leerlingen met ondersteuning van gedreven onderwijsmensen aansluiting vinden bij het bedrijfsleven. 'Onze grondhouding is dat onze leerlingen er net als ieder ander toe doen in het arbeidsproces. Wij zien het als een uitdaging en een opdracht om het bedrijfsleven daar ook van te doordringen. Dat betekent dat de leerkrachten niet alleen doelgericht onderwijs geven, maar bovendien denken als ondernemers.

Voor goede aansluiting bij het bedrijfsleven zijn vakdocenten onontbeerlijk. Maar ook een dramadocent en een logopedist, om de leerlingen weerbaarder te maken in de samenleving.

 

De school huurt een deel van een boerderij. Die locatie leent zich uitstekend voor praktisch, contextueel onderwijs, waar ook de reguliere vakken zoals taal en rekenen in verwerkt worden.

'De tijd van “fröbelen” is echt voorbij. De overheid heeft het VSO de duidelijke opdracht gegeven tot arbeidstoeleiding en werkbegeleiding. Wij kennen onze leerlingen al vanaf hun 4e jaar. En zijn daardoor in staat om, uitgaande van wat ze kunnen en waar hun interesses liggen, al vroeg te beginnen met arbeidsoriëntatie.

 

Werk en participatie

Voortgezet speciaal onderwijs wordt, in tegenstelling tot het 'reguliere' voorgezet onderwijs, nog vaak in de hoek van basisonderwijs weggezet. Onterecht. Het lesprogramma op het speciaal onderwijs richt zich heel duidelijk op werk en participatie. Gemeenten zouden daar, net als bijvoorbeeld het UWV, een sturende en faciliterende rol in kunnen spelen. Het is uiteindelijk in ieders belang dat deze jongeren volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.'

 

Toegewijde werknemers
Met portfolio's van de leerlingen onder de arm gaat De Brug zelf op bedrijven af. En veelal met succes. 'Van belang is wel dat binnen bedrijven coaches c.q. 'aanspreekpunten' worden aangewezen om de jongeren te begeleiden. In dit kader zou ik graag willen wijzen op de resultaten van het project Boris brengt je bij 'n baan. Met adequate begeleiding ontwikkelen onze (ex)leerlingen zich doorgaans tot zeer toegewijde, loyale en enthousiaste werknemers. Wat wil je als werkgever nog meer?!'

Voor meer informatie over onderwijs, bezoek de volgende sites:

Openbare basisschool Mariënburg